Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Prowadząc prace nad systemem e-qsm oraz uczestnicząc we wdrożeniach, zdobywamy kolejne doswiadczenia, poszerzając tym samym naszą wiedzę, zarówno na temat SZJ, jak i funkcjonowania oraz potrzeb Klientów w zakresie wspomagania, poprzez informatykę. Dlatego też postanowiliśmy podzielić się doświadczeniem z naszymi Klientami, opracowując skrypt, zawierający zarówno komentarz do normy, jak i kilka praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania i nadzorowanie systemu jakości. Podręcznik ten stanowi dodatkowy element oferowanych przez nas produktów i usług.

Certyfikat dla ALMA SA

W dniach 4 i 5 lipca br. w ALMA S.A. został przeprowadzony audit certyfikujący, potwierdzający wdrożonie i funkcjonowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożenie było prowadzone w oparciu o najnowszą wersję Elektronicznej Księgi Jakości - e-qsm4. Pierwszy raz zostały także wykorzystane najnowsze moduły, których zasadność wprowadzenia do systemu, znalazła swoje potwierdzenie w ocenie Auditorów. Spółce ALMA SA gratulujemy zakończenia wdrożenia i życzymy kolejnych sukcesów.

E-qsm komunikator

Komunikator to najnowszy produkt firmy, stanowiący dodatkowy moduł systemu e-qsm4, który umożliwia informowanie poszczególnych Użytkowników o zmianach wprowadzonych w dokumentacji, bez konieczności logowania się do systemu. Aktualnie produkt przechodzi fazę testów, po której, przed udostępnieniem go Klientom zostanie poddany walidacji. Więcej szczegółów na temat nowego modułu, będą mogli Państwo przeczytać niebawem.

Nowy moduł funkcjonalny systemu e-qsm4

Zgodnie z założonym planem rozwoju Elektronicznej Księgi Jakości, w dniu dzisiejszym udostępniony do użytkowania zostaje kolejny z planowanych, nowych modułów - rejestracja zapisów. Każdy z formularzy, na etapie wypełniania wprowadzony zostaje do rejestru, a jego wersja zostaje zarchiwizowana, dając tym samym możliwość gromadzenia wszelkich zapisów prowadzonych w ramach SZJ. Dla Użytkowników oznacza to możliwość ograniczenia dokumentów oraz ilości prac związanych z rejestracją i archiwizacją. Umożliwia także znacznie łatwiejsze dokumentowanie działań, zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas auditu.

e-qsm4 uzupełnienie funkcjonalności

Właśnie została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu, uzupełniona o nowe funkcje wpływające na ergonomię funkcjonowania systemu obiegu dokumentów.  Dla Klientów, u których wdrożony został system obiegu dokumentów w oparciu o platformę "e-qsm4 - DFC" i którzy objęci są serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym, aktualizacja dostępna jest nieodpłatnie.