Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Doroczne spotkania konsultantów - premiera aplikacji na rynku

Pierwsza - prapremiera miała na celu poddanie, zupełnie nowego rozwiązania pod ocenę osobom, które na codzień zajmują się wdrożeniami i oceną systemów zarządzania jakością. Tym razem e-qsm został zaprezentowany szerszemu gronu osób. Mimo, iż wersja 1.0 nie była jeszcze wersją dopuszczoną do sprzedaży, także i to spotkanie zakończyło się sukcesem. Wynikiem spotkania jest rozpoczęcie współpracy z Ośrodkiem Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Premiera nowej wersji - e-qsm 4.0

W dniu dzisiejszym poraz pierwszy, oficjalnie została zaprezentowana najnowsza wersja systemu - e-qsm 4.0 System e-qsm 4.0 to narzędzie, które nie tylko umożliwia dystrybucję i zarządzanie dokumentacją przez Pełnomocników ds. Jakości. Jest to narzędzie, które dzięki automatyzacji wielu funkcji wspiera całość realizacji wdrożenia. Jego zastosowanie ma więc znaczący wpływ na skrócenia czas jego realizacji.

Walidacja nowej wersji - eqsm 4.0

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy testy funkjonalne i rozpoczęliśmy prace w najnowszej wersji oferowanego systemu - e-qsm 4.0 Korzystając z najnowszej wersji prowadzimy prace w ramach doskonalenia systemu zarządzania w spółce ALMA SA. Sprawdzenie aplikacji w rzeczywistych warunkach pozwoli zarówno na przeprowadzenie walidacji oprogramowania oraz na wykorzystanie zawartych w nim rozwiązań przez Klienta w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Nowy moduł procesów - nowy produkt

Właśnie zakończyliśmy ostani już etap prac nad całkiem nowym modułem procesów, który będzie nie tylko podstawą całego systemu e-qsm, lecz będzie także oferowany jako niezależna aplikacja graficzna. Nowy moduł to niezależne narzędzie, które umożliwia stworzenie map procesów, poza systemem e-qsm i wyeksportowanie wyników prac do formatu zarówno bmp, jak i html, co pozwala na ich późniejsze wykorzystanie np. w ramach wewnętrznych systemów informacyjnych. Dodatkowo w celu większego dopasowania, wprowadziliśmy funkcję importu dowolnych bloków, co umożliwia wizualiazację prezentowanych procesów, w zależności od potrzeb Użytkownika. Pełna wersja aplikacji, będzie udostępniona wraz z premierą systemu e-qsm v. 4.0 planowaną na I kwartał br.

Nowe funkcje w module sieciowym

Z uwagi na rosnące wymagania Klientów, dotyczące praw dostępu do poszczególnych dokumentów zmieniliśmy format ich prezentacji. Dotychczasowa format, czyli html został zastąpiony pdf-em. Umożliwia to nie tylko zachowanie pełnej formy dokumentu, lecz także lepsze zarządzanie zarówno dostępem jak i możliwościami dalszej edycji (np. wydrukiem). Poszczególne pliki dokumentów przetwarzane są automatycznie podobnie jak w poprzedniej wersji modułu, więc dla Użytkownika, po stronie aplikacji edycyjnej nic nie uległo zmianie.