Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Platforma 'E-QSM4-DFC' - nie tylko Księga Jakości

W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku, zapowiadany wcześniej plugin, umożliwiający śledzenie obiegów poszczególnych dokumentów, a więc nadzorowanie poprzez zapisy postępów w procesie. Dzięki systematycznemu rozwojowi, platforma 'e-qsm4 - DFC' daje obecnie możliwości znacznie wykraczające poza obszar określany mianem Elektronicznej Księgi Jakości. Zastosowanie pluginu podglądu zapisów umożliwia stały dostęp i kontrolę nad przebiegiem działań, jednocześnie identyfikując wszystkie etapy realizacji. Z racji połączenia dwóch obszarów - wymogów normy w zakresie nadzoru nad dokumentacją oraz obiegu dokumentów, otrzymaliśmy dodatkową wartość dla oferowanego przez nas systemu. Obecnie samo wdrożenie pełnej platformy, które prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy, może stanowić jednocześnie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO9000 lub też jego doskonalenie.  Tym samym Klient zainteresowany wdrożeniem przez nas lub naszych Partnerów Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o platformę 'e-qsm4 - DFC', otrzymuje jednocześnie dwie usługi, które uzupełniając się dają całkiem inne, nowe korzyści niż te, które wynikają z wdrożeń SZJ prowadzonych tradycyjną metodą. Klienci, u których funkcjonuje już system, mogą natomiast otrzymać wraz z wdrożeniem platofmy, jako usługę dodaną pełny przegląd i weryfikację wdrożonych zasad funkcjonowania.

System przekazywania dokumentów, zintegrowany z dokumentacją SZJ

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy, dotyczące funkcjonowania systemu e-qsm4 wraz z zintegrowanym z nim modułem Kreatora Dynamicznych Formularzy - DFC. Obecnie system został poddany walidacji, czyli uruchomieniu w rzeczywistych warunkach, na serwerze Klienta. Zintegrowanie obu produktów, pozwoliło na uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną formularzy, stanowiących integralną część dokumentacji SZJ. Dzięki temu wszelkie działania w Organizacji są prowadzone w ścisłym powiązaniu z wdrożonymi zasadami. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modułu DFC, który umożliwia eksportowanie danych zgromadzonych w bazach, system daje dodatkowo możliwość generowania zestawień dla poszczególnych procesów, a to umożliwia ich lepszą kontrolę.

Obchodzimy trzecie urodziny - krótkie podsumowanie

W lutym br. system e-qsm obchodzi swoje trzecie urodziny. Prototyp powstał na wiosnę 2003 roku, a pierwsza komercyjna instalacja systemu e-qsm miała miejsce jesienią 2003 roku. Od tego czasu, w wyniku współpracy z Klientami oraz Partnerami, oferowane przez nas oprogramowanie doczekało się wielu nowych funkcji, a obecnie dostępna wersja nie stanowi już jedynie systemu przeznaczonego do nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wraz z rozwojem oprogramowania wzrastała liczba udostępnianych licencji, zarówno na wersje jednostanowiskowe, jak i na wersje sieciowe. W gronie naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa, które od podstaw prowadziły wdrożenie SZJ z wykorzystaniem Elektronicznej Księgi Jakości i każde z tych wdrożeń kończyło się sukcesem w postaci certyfikowanego systemu.

e-qsm4 kolejny etap w rozwoju systemu

Z dniem dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację wdrożenia systemu e-qsm4 w pełnej wersji, obejmującej aktualnie dostępny zakres funkcjonalny, czyli system nadzoru nad dokumentacją z zakresu norm ISO; moduł towarzyszące, zarządzające takimi elementami jak struktura firmy, pracownicy, wyposażenie, kwalifikacje, a także Komunikator oraz moduł DFC, wykorzystywane przy tworzeniu i uruchamianiu obiegu dokumentów. W ramach wdrożenia zostaną uruchomione funkcje, które jak dotąd oczekiwały na aktywację, a które umożliwiają m.in. realizację podglądu zdarzeń w systemie zarówno w zakresie wymaganym przez SZJ, jak i w zakresie operacyjnym. Przeprowadzona zostanie także integracja z innymi, funkcjonującym już u Klienta zasobami. Część najnowszych funkcji prezentuje obecnie dostępna w dziale Download wersja demonstracyjna, natomiast najnowsze elementy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym do testów już niebawem.

E-QSM4 w administracji

W dniu 25 kwietnia br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, został przeprowadzony przez DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o., audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością EN ISO9001:2000. Audit zakończył się, jak można się było tego wcześniej spodziewać, na podstawie tego co mieliśmy okazję zaobserwować, wnioskowaniem o utrzymanie certyfikatu. Dla nas, z uwagi na fakt świadczenia usług na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to podwójnie pozytywna wiadomość. Jak czytamy bowiem w raporcie: "W celu uproszczenia oraz usprawnienia procesu przygotowania, zatwierdzania i publikacji dokumentów wdrażany jest System Informatyczny EQSM". Kontynuując prace nad dalszym rozwojem systemu e-qsm, wszystkim Pracownikom Urzędu gratulujemy pozytywnego zakończenia auditu, życząc dalszych owocnych działań w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.