Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Kreator formularzy elektronicznych DFC 2.0 wersja testowa

Każdy system podlega stałemu rozwojowi, który umożliwia spełnianie, rosnących oczekiwań Użytkowników. Podobnie jak główny element systemu e-qsm - eletroniczna księga jakości, tak i związane z nim elementy, sukcesywnie są rozwijane, a kierunek wyznaczają wymagania, jakie stawiają nam nasi obecni, jak i potencjalni Klienci. Moduł DFC doczekał się tym samym drugiej edycji, a wersja DFC 2.0 właśnie weszła w fazę testów. Co uzyskuje Użytkownik - przede wszystkim zdecydowanie szerszy zakres zarządzania i wykorzystania danych oraz możliwość śledzenia procesów (obiegów poszczególnych dokumentów). Zastosowane w nowej wersji mechanizmy, umożliwiają ponadto realizację łączenia zasobów (pełnego wykorzystania danych zawartych w samym systemie, jak też w zewnętrznych bazach danych) i wykorzystania ich w ramach obiegów realizowanych w systemie e-qsm4. Co ważne pojawienie się nowej wersji modułu DFC nie wpływa na koszt zakupu licencji, który dzięki przyjętej polityce cenowej pozostaje na tym samym poziomie.

e-qsm4 nowe wyzwania

Dokonywane zmiany i stały rozwój systemu, powoli pozwala na określenie oferowanego przez nas produktu mianem platformy systemowej. E-qsm4 nie stanowi już systemu samego w sobie, lecz pozwala na budowanie struktury informacyjnych zależnych od bieżących wymagań Klientów. Aktualne, najnowsze wdrożenie, realizowane dla Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego "Elżbietanki", to także kolejny krok do przodu, tym razem w zakresie obsługiwanych przez nas branż. W ramach wdrożenia, oprócz realizacji standardowych prac w zakresie elektronicznej księgi jakości, uruchamiane są także obiegi dokumentów z zakresu obsługi Pacjentów, obejmujące rejestrację, nadzór nad zabiegami oraz ocenę skuteczność zabiegów.

Moduł rozszerzeń wystartował

Moduł rozszerzeń to kolejny z elementów, który wpływa bezpośrednio na zakres funkcjonalny systemu. Jego przeznaczenie, to realizacja funkcji dedykowanych lub nierealizowanych bezpośrednio przez samą platformę - "e-qsm4 - DFC". Umożliwia dołączanie m.in. aplikacji pisanych na indywidualne życzenie Klienta, czy też pozwala na uruchomienie specjalnych funkcji, które nie są wykonywane w ramach standardu, a które wykorzystują dane zawarte w bazie systemu. Zastosowanie pluginów to rozwiązanie, które gwarantuje zarówno stabilność funkcjonowania platformy, jak też daje szerokie możliwości jej rozwoju i jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb i indywidualnych wymagań Klientów. Znacząco wpływa także na koszt modyfikacji samego systemu. Pierwsze zastosowanie modułu to rozszerzenie, pobierające dane z części magazynowej systemu Subiekt GT, co umożliwiło uruchomienie pełnego obiegu dokumentów w ramach procesu produkcji realizowanego na rzecz jednego z naszych Klientów. Drugi plugin, który na dniach zostanie uruchomiony to moduł podglądu rejestrów, który umożliwi pełny wgląd w bazy poszczególnych dokumentów oraz pozwoli na śledzenie ścieżki dokumentu przekazywanego w ramach obiegu. Tym samym platforma "e-qsm4 - DFC" przestaje stanowić jedynie narzędzie do nadzoru nad dokumentacją, pozwala bowiem na nadzorowanie procesów i jej wdrożenie umożliwia spełnienie wymagań normy i efektywne doskonalenie systemu zarządzania.

e-qsm4 z nową bazą danych

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy przejście na nową wersję bazy danych - Firebird w. 2.1. Wszyscy aktualnie obsługiwani Klienci oraz Klienci, którzy mają wykupiony serwis techniczny zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy otrzymają bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji, z którą związana jest nie tylko nowa wersja bazy danych ale także nowa funkcjonalność. W dziale Download zamieszczona została też nowa wersja demonstracyjna - "e-qsm4 - trial" Jest to praktycznie pełna, 60-dniowa wersja jednostanowiskowa, a dzięki temu, że wersja demo rozbudowywana jest sukcesywnie wraz z rozwojem systemu, możliwe jest lepsze zapoznanie się z funkcjami gdyż do bazy wprowadzane są kolejne dane (obiegi dokumentów, zapisy). Dodatkowo w celu zaprezentowania najnowszej funkcjonalności został wprowadzony moduł "Zadania", pozwalający na kontrolę terminowości wykonywanych działań (menu główne programu: Rozszerzenia/Zadania).

e-qsm4 z MS Word

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prace związane z integracją systemu e-qsm4 z edytorem MS Word. Aktualnie oprogramowanie weszło w fazę testów i wszystko wskazuje na to, że na dniach będzie gotowe do użytku. Zastosowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla naszego edytora, rozszerzającą możliwości pracy w zakresie form zastosowanych dokumentów, wymaga jednak od Użytkowników dysponowania oprogramowaniem firmy Microsoft. Nowy typ dokumentów w odróżnieniu od dotychczas stosowanej metody (forma załącznika), stanowi integralną część systemu, dzięki czemu możliwe jest pełniejsze niż do tej pory zarządzanie oraz wykorzystanie zasobów. Nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z naszego rozwiązania. Stosowany dotychczas edytor tekstów nadal będzie stanowił podstawowe narzędzie pracy z dokumentami.