Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

V Krajowa Konferencja - SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE

W dniach 25-27.09.2007r. w Ośrodku Turystyczno-Sportowym "Zagroń" w Szczyrku, odbyła się piąta już edycja konferencji, poświęconej tematyce zarządzania w energetyce, której organizatorami byli - PKE S.A. Elektrownia "Łaziska", obchodząca w tym roku swoje 90-lecie istnienia oraz "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Celem tegorocznego spotkania było uzyskanie informacji, poznania nowych rozwiązań, a przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów na tematy związane z systemami zarządzania tworzonymi i funkcjonującymi w energetyce i jej otoczeniu, a także nawiązania i utrzymania kontaktów oraz integracji pełnomocników i specjalistów związanych z systemami zarządzania w branży energetycznej. W ramach wykładów zostały zaprezentowane m.in.: Praktyczne, trochę krytyczne spojrzenie na funkcjonowanie systemów Wymagania norm wobec dostawców i podwykonawców Zarządzanie ryzykiem - teoria i praktyka, a także wspomagające, to narzędzia informatyczne Wykorzystanie systemów zarządzania w dużych inwestycjach w energetyce Doświadczenia elektrowni z wdrażania systemu EMAS, a także ze startu w Nagrodach Jakości Koszty jakości, środowiskowe i BHP - prezentacja zarówno podejścia naukowców, jak i praktyków Oryginalne podejście do auditów systemu BHP Powiązania miedzy systemem zarządzania środowiskowego a systemem handlu emisjami. My ze swej strony dziękujemy Organizatorom zarówno za zaproszenie do uczestnictwa jak i do grona prelegentów, dzięki czemu mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie wdrażania i nadzorowania SZJ. Życząc Organizatorom kolejnych tak udanych edycji, zachęcamy wszystkich, nie tylko z branży energetycznej do uczestnictwa w kolejnej edycji już za rok.

Kolejna, wysoka ocena dla e-qsm4

W dniu wczorajszym u naszego Klienta, w firmie "P.U.G. OL-GAZ" odbył się audit nadzoru systemu zarządzania jakością, zakończony wynikiem pozytywnym. W ramach doskonalenia i rozwoju SZJ, w tym roku wdrożony został system e-qsm4 wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i nadzorem nad procesami.  W raporcie z auditu możemy znaleźć zapis: "W przedsiębiorstwie wdrożono aplikację do elektronicznego zarządzania systemem (e-qsm4), co w sposób znaczący wpłynęło na rozwój metodologii zarządzania i skuteczność wykonywanych działań.",  który nie tylko stanowi ocenę wdrożonego u Klienta SZJ ale także jest oceną naszego produktu i wykonanej przez nas pracy. Jednostką prowadzącą audit był Moody International Polska Sp. z o.o., natomiast firmą, która dwa lata temu wdrożyła system, a z którą mieliśmy przyjemność wspólnie pracować przy jego doskonaleniu jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Audit bez niezgodności

W dniu dzisiejszym w firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. zakończył się pozytywnym wynikiem kolejny audit Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO9001:2000. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Gratulując firmie Kreisel, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu. Dla nas istotnym zapisem w raporcie jest zdanie: "Dokumentacja systemowa jest nadzorowana przez dobrze zdefiniowany i wdrożony autorski komputerowy system obiegu dokumentacji". Jednostką prowadzącą audit był ISOQAR CEE Sp. z o.o., natomiast firmą wdrażającą, z którą mamy przyjemność wspólnie nadzorować wdrożony systemy jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Z nowymi możliwościami na wiosnę

W przyszłym tygodniu w fazę testów wchodzi nowa edycja modułu DFC i związana z nią nowa funkcjonalność obiegów dokumentów, obejmująca możliwość automatycznego uruchamiania podprocesów, związanych z danym działaniem. Okres zimowy zamykamy trzema nowymi instalacjami systemu e-qsm4 oraz pomyślnie zakończonymi auditami - certyfikującym w AMRZ oraz nadzoru w firmie Kreisel Technika Budowlana, gdzie przy współpracy z MDG Doradztwo Gospodarcze sprawujemy opiekę nad Systemem Zarządzania Jakością. 

e-qsm4 na InsERT RoadShow 2008 - nowy plugin dla Subiekta GT

W lutym br. rozpoczął się cykl prezentacji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw, oferowanych przez firmę InsERT oraz jej Partnerów, prezentujących produkty towrzyszące i współpracujące z oprogramowaniem z linii Insert GT i nie tylko. InsERT zaprezentował m.in. najnowszy produkt - moblinego Subiekta, przeznaczonego do prowadzenia działań przy sprzedaży bezpośredniej. Wspólnie z firmą SEVEN mieliśmy przyjemność przedstawić rozwiązanie oparte na platformie "e-qsm4 - DFC", przeznaczone do realizacji wdrożeń w ramach workflow z możliwością zintegrowania danych z Subiektem GT. Kolejne spotkania przewidziane są na 28. lutego - Kraków oraz 04. marca - Wrocław, na które serdecznie zapraszamy.