Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Co nowego pojawiło się w systemie e-qsm wersja 3.0

Nowa wersja to całkiem inny system pracy i zarządzania dokumentacją. Dzięki wprowadzeniu funkcji automatyzujących pracę z dokumentami system na bieżąco może nadzorować zawartość poszczególnych baz.  Dzięki funkcji aktualizacji system samodzielnie wprowadza poprawki w procesach usuwając z powiązań brakujące dokumenty oraz stanowiska informując o tym fakcie Użytkownika. Użytkownik sam decyduje o iloci stron w procesie i w każdej chwili może zmieniać zakres arkusza przeznaczonego na daną mapę.

Kolejne serwery systemu e-qsm4

W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy do użytku kolejny zestaw licencji na system e-qsm4 w wersji standard. Tym razem jest to wersja edukacyjna, przeznaczona dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu systemów zarządzania jakością. Natomiast w tym tygodniu zostanie przekazany do użytku system w wersji PRO, zawierający zintegrowany kreator formularzy elektronicznych - DFC, który dzięki swym funkcjom umożliwia samodzielne budowanie formatek, pozwalających na prowadzenie zapisów w systemie bazodanowym.  Dokumenty utworzone w systemie DFC stanowią podstawę wzajemnego przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Pozwalają na ograniczenie zarówno ilości pozycji (formularzy) w strukturze dokumentów, zdecydowanie lepsze zarządzanie zapisami, a także na ograniczenie kosztów utrzymania SZJ.

Kolejny certyfikat i kolejny sprawdzian dla systemue-qsm4

W mijającym tygodniu został przeprowadzony adit certyfikujący u naszego Klienta - Konsorcjum GEO-SAT, które oferuje usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Tradycyjnie już, całość wdrożenia została oparta na systemie e-qsm4, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zarówno wdrożenia, jak i samego procesu certyfikacji. Tym razem jednostką certyfikującą był Moody International Polska Spółka z o.o.

Zakończenie etapu testów nowego modułu

Kolejny element systemu - e-qsm komunikator, jest gotowy do wdrożenia w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzone w ubiegłym tygodniu testy funkcjonalne, potwierdziły poprawność jego działania. Obecnie moduł zostanie poddany procesowi walidacji, w celu sprawdzenie funkcjonowania w rzeczywistych warunkach i jeszcze w tym miesiącu będzie wprowadzony do oferty produktowej, jako dodatkowy element systemu e-qsm4 - Elektroniczna Księga Jakości.

Pakiet e-qsm4 w pełnej gotowości

Zgodnie z planem zakończone zostały działania, mające na celu walidację systemu e-qsm4 wraz z nowymi, dodatkowymi modułami. Do najnowszych elementów należy m.in. komunikator, umożliwiający wzajemne przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach w systemie oraz przekazywanych formularzach. Podczas procesu walidacji pozyskaliśmy niezbędne do dalszego rozwoju dane, które niebawem znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych edycjach najnowszej wersji systemu. Dzięki współpracy z Klientami oraz dzięki prowadzonym we własnym zakresie testom, w pełni zakończyliśmy prace nad systemem, który w obecnym kształcie nie tylko umożliwia nadzór nad dokumentacją SZJ, czy też wspomaga wdrożenie systemu. System e-qsm4 pozwala bowiem na uruchomienie elektronicznej formy obiegu dokumentów i rejestrację zapisów, stanowiących jednocześnie integralną część dokumentacji systemowej.