AKTUALNOŚCI

Nowy moduł funkcjonalny systemu e-qsm4

Zgodnie z założonym planem rozwoju Elektronicznej Księgi Jakości, w dniu dzisiejszym udostępniony do użytkowania zostaje kolejny z planowanych, nowych modułów - rejestracja zapisów. Każdy z formularzy, na etapie wypełniania wprowadzony zostaje do rejestru, a jego wersja zostaje zarchiwizowana, dając tym samym możliwość gromadzenia wszelkich zapisów prowadzonych w ramach SZJ. Dla Użytkowników oznacza to możliwość ograniczenia dokumentów oraz ilości prac związanych z rejestracją i archiwizacją. Umożliwia także znacznie łatwiejsze dokumentowanie działań, zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas auditu.

e-qsm4 uzupełnienie funkcjonalności

Właśnie została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu, uzupełniona o nowe funkcje wpływające na ergonomię funkcjonowania systemu obiegu dokumentów.  Dla Klientów, u których wdrożony został system obiegu dokumentów w oparciu o platformę "e-qsm4 - DFC" i którzy objęci są serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym, aktualizacja dostępna jest nieodpłatnie.

Integracja systemu e-qsm4 z modułem DFC

System DFC, to moduł oparty na bazodanowym systemie zapisu i gromadzenia danych, służący do budowy elektronicznych formularzy oraz ich dynamicznego implementowania w systemie dokumentacji. W stosunku do formularzy tradycyjnych (np. tworzonych w MS Word) formatki DFC stanowią alternatywną formę gromadzenia i przekazywania zapisów, a dane z każdego wypełnionego formularza zapisywane są jako rekord w tabeli bazy danych. Do tej pory moduł DFC stanowił odrębny system, możliwy do wdrożenia jedynie w ramach indywidualnych zamówień. W ubiegłym tygodniu natomiast zakończyliśmy pierwszy etap integracji obu aplikacji - e-qsm4 oraz DFC, otrzymując w ten sposób kompletne rozwiązanie dla potrzeb zarówno SZJ, jak i systemu przekazywania formularzy drogą elektroniczną, co uprości procedurę wdrożenia, a co za tym idzie obiniży też jego koszt.

Krótkie podsumowanie

Jednym z głównych celów jaki stawiamy przed naszymi produktami jest ich stabilność oraz możliwie jak najniższa awaryjność. Ta forma podejścia od samego początku pozwala nam na utrzymywanie jednych z najniższych cen na rynku, przy stałym wzroście jakości produktów i usług. Oferowanie stabilnego oprogramowania pozwala nam bardziej skupić się na projektowaniu i wdrażaniu nowości, bez strat związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych. Sukcesywna praca nad jakością produktów umożliwiła nam obniżenie liczby zgłoszeń serwisowych do znikomego poziomu, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby dostępnych modułów oraz uruchamianych systemów u naszych Klientów. Aktualna średnia zgłoszeń, przypadająca na jednego Klienta, to 0,17 zgłoszenia na miesiąc, a dla samych zgłoszeń serwisowych związanych z serwisem współczynnik ten wynosi 0,11. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu doskonalenia produktów. Już niebawem, dzięki uwagom i opiniom Klientów pojawią się nowe wersje dotychczasowych modułów (serwer, moduł DFC oraz komunikator), udoskonalone pod kątem ergonomii oraz nowych możliwości.

Nowe funkcje dla obiegu dokumentów

W ubiegłym tygodniu ruszyła testowa wersja nowej edycji platformy "e-qsm4 - DFC". System został wyposażony w nowe funkcje, rozszerzające dotychczasowe możliwości sterowania obiegiem dokumentów. Wprowadzone rozwiązania mają na celu zarówno rozwój dotychczasowych możliwości i ergonomii systemu, jak też mają na celu umożliwić Użytkownikom naszych produktów na bardziej samodzielne zarządzanie własnymi zasobami w tym zakresie. Najnowsze elementy już zostały udostępnione Klientom do walidacji. Zmianie ulega także element nadzoru nad wyposażeniem, którego moduł w najnowszej edycji zostanie zastąpiony pluginem, a którego testowe uruchomienie przewidujemy na koniec miesiąca stycznia.