Wesołych Świąt

PRODUKTY DLA BS

ABI/IOD do wynajęcia w ramach całej PBI oraz w ramach ODO  2018-06-25

Wiodącym produktem, łączącym w sobie elementy z całego zakresu oferowanych usług (doradztwo, opieka, audyty) niewątpliwie jest świadczona przez nas od 2013 roku usługa ABI do wynajęcia, w obszarze samej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jak i IOD do wynajęcia w obszarze Ochrony Danych Osobowych.   W zależności od potrzeb Klienta może ona obejmować cały obszar działań lub tylko wybrane jego fragmenty, dobrane indywidualnie. Usługa ta może być świadczona także w układzie pełnego wsparcia, z pełną rejestracją członka naszego zespołu jako IOD lub w ramach funkcji zastępstwa dla IOD będącego pracownikiem Klienta.   Poza wsparciem merytoryczno-organizacyjnym każdy Klient, który ma aktywowany system e-qsm5 otrzymuje bez dodatkowych moduł Mapy procesów, Rejestry Kategorii, czynności oraz moduł oceny ryzyka.

System do zarządzania obiegiem dokumentów  2014-02-07

System e-qsm5 to narzędzie do zarządzania dokumentacją wewnętrzną organizacji.   Wyposażony jest we własny edytor tekstu, moduł integracji z MS Office, umożliwiający w prosty sposób wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z Worda oraz mechanizmy pozwalające wprowadzić dokumenty w dowolnym formacie.  Istotnym elementem systemu jest mechanizm nadzoru nad dokumentami, w tym m.in.: możliwość przypisania uprawnień do edycji i dostępu do dokumentów,  definiowania procedury weryfikacji przed publikacją, przechowywanie wersji historycznych poszczególnych dokumentów, a wszystko to oparte na zasadach wywodzących się z systemów ISO. Spełniający także wmagania Rekomendacji M w zakresie dystrybucji i udostępniania dokumentów.   Ponadto system wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających na zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązaniami pomiędzy stanowiskami i dokumentami.   e-qsm5 to także system umożliwiający na uruchomienie workflow, w ramach którego wykorzystywane są e-formularze, do których budowy służy system DFC.   System DFC5.0 to natomiast narzędzie  służące do projektowania e-formularzy,  bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Umożliwia sprawne przejście od formularzy tradycyjnych do formularzy elektronicznych i zarządzania danymi w bardziej skutecznych sposób – więcej o systemie DFC można przeczytać na stronie http://dfc.eqsm.pl   W zależności od zasobów informatycznych i ludzkich oraz w zależności od potrzeb - możliwe są różne warianty instalacji i wdrożenia obu systemów.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  2014-02-07

U podstaw systemu zarządzania, tak bezpieczeństwem informacji, jak i jakością leżą przede wszystkim: świadomość - dzięki której dokładnie wiemy, co i dlaczego realizujemy; cel - czyli to, do czego dążymy i wbrew ogólnie przyjętemu pojmowaniu tego elementu, nie oznacza to jedynie celu o jakościowej formule – celem, poprzez który będzie gwarantowana jakość usług może z powodzeniem być cel biznesowy; narzędzia – zarówno materialne (np. wsparcie informatyczne), jak i niematerialne (np. zasada PDCA), które dotyczą całej strefy zarządzania. Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym w podstawowym zakresie obejmuje: Audyt proceduralny na zgodność z REKOMENDACJĄ D zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Banku; Konsultacje w zakresie uzupełnienia obowiązującej PBI - rzeczywiste wdrożenie reguł PBI w życie; Pomoc w dopasowaniu dokumentacji do najnowszych wymagań, stosownie do struktur i środowiska danego Banku Dostawa systemu e-qsm do zarządzania dokumentację systemową; Szkolenia z zakresu PBI     Rozwój i utrzymanie PBI - "ABI do wynajęcia" usługa stałego wsparcia, która obejmuje m.in.: Stały nadzór nad obszarami wymagającymi regularnej weryfikacji w ramach bezpośrednich wizyt u Klienta; Realizację audytów w obszarze PBI; Weryfikację obowiązującej dokumentacji i jej aktualności oraz Weryfikację innych dokumentów takich jak umowy, zgłoszenia do GIODO itp.  

ROZWÓJ PBI i DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA  2014-02-07

W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy: coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne; wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI; coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa; stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych regulacji i doskonalenia istniejących zasad; wsparcie techniczne dla systemu e-qsm/DFC wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO9001