Wesołych Świąt
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
U podstaw systemu zarządzania, tak bezpieczeństwem informacji, jak i jakością leżą przede wszystkim:
 • świadomość - dzięki której dokładnie wiemy, co i dlaczego realizujemy;
 • cel - czyli to, do czego dążymy i wbrew ogólnie przyjętemu pojmowaniu tego elementu, nie oznacza to jedynie celu o jakościowej formule – celem, poprzez który będzie gwarantowana jakość usług może z powodzeniem być cel biznesowy;
 • narzędzia – zarówno materialne (np. wsparcie informatyczne), jak i niematerialne (np. zasada PDCA), które dotyczą całej strefy zarządzania.

 • Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym w podstawowym zakresie obejmuje:
 • Audyt proceduralny na zgodność z REKOMENDACJĄ D zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Banku;
 • Konsultacje w zakresie uzupełnienia obowiązującej PBI - rzeczywiste wdrożenie reguł PBI w życie;
 • Pomoc w dopasowaniu dokumentacji do najnowszych wymagań, stosownie do struktur i środowiska danego Banku
 • Dostawa systemu e-qsm do zarządzania dokumentację systemową;
 • Szkolenia z zakresu PBI
 •  

   

  Rozwój i utrzymanie PBI - "ABI do wynajęcia" usługa stałego wsparcia, która obejmuje m.in.:

 • Stały nadzór nad obszarami wymagającymi regularnej weryfikacji w ramach bezpośrednich wizyt u Klienta;
 • Realizację audytów w obszarze PBI;
 • Weryfikację obowiązującej dokumentacji i jej aktualności oraz
 • Weryfikację innych dokumentów takich jak umowy, zgłoszenia do GIODO itp.

 •