Wesołych Świąt
ROZWÓJ PBI i DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy:
  • coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne;
  • wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI;
  • coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa;
  • stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych regulacji i doskonalenia istniejących zasad;
  • wsparcie techniczne dla systemu e-qsm/DFC
  • wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO9001