ROZWÓJ PBI i DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
E-QSM Nowy sposób na zarządzanie

topmenu_left

Informacja Kontakt handlowy:

E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania

ul. Wilczak 16a, pok. 105

61-623 Poznań

Telefon tel. +48 61 8244098

Email bok@eqsm.pl

Email eqsm@eqsm.pl


e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
 • e-qsm5 - System Zarządzania Dokumentacją »
 • e-qsm - Elektroniczny obieg dokumentów »
 • Wdrożenia i Audyty »
 • Usługi towarzyszące »

Produkty dla BS

PDFDrukuj

Kalendarz 05 Jun 2010, ROZWÓJ PBI i DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIAW ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy:
 • coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne;
 • wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI;
 • coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa;
 • stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych regulacji i doskonalenia istniejących zasad;
 • wsparcie techniczne dla systemu e-qsm/DFC
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO9001


 • wstecz