DOSKONALENIE
E-QSM Nowy sposób na zarządzanie

topmenu_left

Informacja Kontakt handlowy:

E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania

ul. Wilczak 16a, pok. 105

61-623 Poznań

Telefon tel. +48 61 8244098

Email bok@eqsm.pl

Email eqsm@eqsm.pl


e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
  • e-qsm5 - System Zarządzania Dokumentacją »
  • e-qsm - Elektroniczny obieg dokumentów »
  • Wdrożenia i Audyty »
  • Usługi towarzyszące »

Oferta

PDFDrukuj

Kalendarz 26 Jun 2010, DOSKONALENIE


W ramach doskonalenia systemów oferujemy Państwu usługi, mające na celu:
  • weryfikację istniejącego systemu,
  • przegląd procesów,
  • szkolenia oraz przegląd dokumentacji.
Cały proces jest realizowany w oparciu o wdrożenie systemu e-qsm5, co znacząco wpływa na koszty (jednoczesne wdrożenie systemu informatycznego i przegląd systemu zarządzania). Umożliwia to także lepszą integrację SZJ z wieloma elementami organizacji (np. innymi systemami).
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż takie połączenie działań daje dodatkowo uproszczenie wielu procesów, a wdrożenie obiegu dokumentów nawet w niewielkim zakresie upraszcza także strukturę dokumentacji.
Sam proces doskonalenia może także stanowić wartość dodaną m.in. do realizacji wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji ISO27001.


wstecz