E-QSM Nowy sposób na zarządzanie

topmenu_left

Informacja Kontakt handlowy:

E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania

ul. Wilczak 16a, pok. 105

61-623 Poznań

Telefon tel. +48 61 8244098

Email bok@eqsm.pl

Email eqsm@eqsm.pl


e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
  • e-qsm5 - System Zarządzania Dokumentacją »
  • e-qsm - Elektroniczny obieg dokumentów »
  • Wdrożenia i Audyty »
  • Usługi towarzyszące »

Kalendarz WYMUSZENIA, PRAWO WŁASNOŚCI DO ZBIORÓW I PROBLEMY W ZGŁASZANIU CZYLI ROZ-boje w ODO

Bernadeta Gronowska, E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania, Poznań 2013 Ochrona danych osobowych to temat niejednorodny i wielowątkowy, a przez to rodzący wiele wątpliwości i problemów. Trudno, aby było inaczej, skoro Ustawa o ochronie danych osobowych w wielu miejscach odsyła do zapisów ustaw...

więcej...


Kalendarz CZY STAŻYSTA MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I BYĆ DOPUSZCZONY DO ICH PRZETWARZANIA

Bernadet Gronowska, Jacek Rembikowski, Poznań 2013 Zgodnie z art. 37. Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych (Bank).   Jednocześnie art. 39 ust.1. Ustawy z...

więcej...


Kalendarz POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I FIZYKA KONTRA GWIEZDNE WOJNY

Jacek Rembikowski, Poznań 2011 W ramach działań określanych, jako Polityka Bezpieczeństwa Informacji często można zetknąć się z pytaniami klasy „a po co”, „a dlaczego” i odpowiedziami przypominającymi syndrom palacza, czyli „mnie to nie dotyczy”, „ja jestem zabezpieczony”. Jak ktoś nie wierzy,...

więcej...


Kalendarz DANE OSOBOWE I KONTROLA INFORMACJI, A SPRAWA POLSKA

Bernadeta Gronowska, Jacek Rembikowski, Poznań 2009 Jak donoszą serwisy, właśnie rozpoczyna się dochodzenie w sprawie wycieku poufnych danych, dotyczących PGNiG. Podejrzanymi w sprawie są doradcy inwestycyjni. Na GPW wrze, dziennikarze mają temat, a maklerom poza sankcjami prawnymi, powiedzmy standardowymi grozi...

więcej...


Kalendarz SZBI - ISTOTA SYSTEMU I PRZYCZYNY REALIZACJI WDROŻENIA

Jacek Rembikowski, Poznań 2010 W systemach zarządzania, ich istotą nie jest forma opracowanej dokumentacji, lecz jej użyteczności oraz zawartość merytoryczna - aktualna, zatwierdzona i dostępna w dowolnym momencie.   Istotą samego systemu jest sprawnie działający mechanizm, potrafiący obronić się przed wpływem negatywnych czynników,...

więcej...


Kalendarz CZYM JEST INCYDENT, PIERWSZE KROKI W PBI

Jacek Rembikowski, Poznań 2009 Incydent jest to zdarzenie, które chcemy aby drugi raz nie wystąpiło, a które ma wpływ na ciągłość prowadzonych działań biznesowych, dla których zagrożeniem mogą być konsekwencje, wynikające z przestoju, kar lub utraty aktywów czy też właściwej...

więcej...


Kalendarz CELE JAKOŚCI, DO CZEGO SŁUŻĄ I JAK JE OKREŚLIĆ

Jacek Rembikowski, Poznań 2005 Wdrażanie SZJ w kategorii 100% szablonu to jedna najprostszych dróg do katastrofy. I wcale nie dlatego, że oparto wdrożenie na szablonowych elementach, bo główne założenia dla wielu Organizacji są praktycznie takie same.   Szablonowe potraktowanie systemu jak „przeszczepu”, to...

więcej...