E-QSM Nowy sposób na zarządzanie

topmenu_left

Informacja Kontakt handlowy:

E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania

ul. Wilczak 16a, pok. 105

61-623 Poznań

Telefon tel. +48 61 8244098

Email bok@eqsm.pl

Email eqsm@eqsm.pl


e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
e-qsm5 - System Zarządzania
  • e-qsm5 - System Zarządzania Dokumentacją »
  • e-qsm - Elektroniczny obieg dokumentów »
  • Wdrożenia i Audyty »
  • Usługi towarzyszące »

Kalendarz ABI/IOD do wynajęcia w ramach całej PBI oraz w ramach ODO

Wiodącym produktem, łączącym w sobie elementy z całego zakresu oferowanych usług (doradztwo, opieka, audyty) niewątpliwie jest świadczona przez nas od 2013 roku usługa ABI do wynajęcia, w obszarze samej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jak i IOD do wynajęcia w obszarze Ochrony...

więcej...


Kalendarz System do zarządzania obiegiem dokumentów

System e-qsm5 to narzędzie do zarządzania dokumentacją wewnętrzną organizacji.   Wyposażony jest we własny edytor tekstu, moduł integracji z MS Office, umożliwiający w prosty sposób wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z Worda oraz mechanizmy pozwalające wprowadzić dokumenty w dowolnym formacie. Istotnym elementem systemu...

więcej...


Kalendarz POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

U podstaw systemu zarządzania, tak bezpieczeństwem informacji, jak i jakością leżą przede wszystkim: świadomość - dzięki której dokładnie wiemy, co i dlaczego realizujemy; cel - czyli to, do czego dążymy i wbrew ogólnie przyjętemu pojmowaniu tego elementu, nie oznacza to jedynie celu...

więcej...


Kalendarz ROZWÓJ PBI i DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy: coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne; wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI; coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa; stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych...

więcej...