Kolejny certyfikat i kolejny sprawdzian dla systemue-qsm4
W mijającym tygodniu został przeprowadzony adit certyfikujący u naszego Klienta - Konsorcjum GEO-SAT, które oferuje usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Tradycyjnie już, całość wdrożenia została oparta na systemie e-qsm4, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zarówno wdrożenia, jak i samego procesu certyfikacji.
Tym razem jednostką certyfikującą był Moody International Polska Spółka z o.o.