Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Walidacja nowej wersji - eqsm 4.0

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy testy funkjonalne i rozpoczęliśmy prace w najnowszej wersji oferowanego systemu - e-qsm 4.0 Korzystając z najnowszej wersji prowadzimy prace w ramach doskonalenia systemu zarządzania w spółce ALMA SA. Sprawdzenie aplikacji w rzeczywistych warunkach pozwoli zarówno na przeprowadzenie walidacji oprogramowania oraz na wykorzystanie zawartych w nim rozwiązań przez Klienta w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Nowy moduł procesów - nowy produkt

Właśnie zakończyliśmy ostani już etap prac nad całkiem nowym modułem procesów, który będzie nie tylko podstawą całego systemu e-qsm, lecz będzie także oferowany jako niezależna aplikacja graficzna. Nowy moduł to niezależne narzędzie, które umożliwia stworzenie map procesów, poza systemem e-qsm i wyeksportowanie wyników prac do formatu zarówno bmp, jak i html, co pozwala na ich późniejsze wykorzystanie np. w ramach wewnętrznych systemów informacyjnych. Dodatkowo w celu większego dopasowania, wprowadziliśmy funkcję importu dowolnych bloków, co umożliwia wizualiazację prezentowanych procesów, w zależności od potrzeb Użytkownika. Pełna wersja aplikacji, będzie udostępniona wraz z premierą systemu e-qsm v. 4.0 planowaną na I kwartał br.

Nowe funkcje w module sieciowym

Z uwagi na rosnące wymagania Klientów, dotyczące praw dostępu do poszczególnych dokumentów zmieniliśmy format ich prezentacji. Dotychczasowa format, czyli html został zastąpiony pdf-em. Umożliwia to nie tylko zachowanie pełnej formy dokumentu, lecz także lepsze zarządzanie zarówno dostępem jak i możliwościami dalszej edycji (np. wydrukiem). Poszczególne pliki dokumentów przetwarzane są automatycznie podobnie jak w poprzedniej wersji modułu, więc dla Użytkownika, po stronie aplikacji edycyjnej nic nie uległo zmianie.

Premiera systemu e-qsm - wersja sieciowa

W miesiącu sierpniu zostały zakończone prace nad wersją sieciową systemu e-qsm. System sieciowy umożliwia nie tylko dystrybucję dokumentów porzez sieć z dostępem przez przeglądarkę stron www, lecz także na zarządzanie dokumentacją i pracą w układzie grupowym.

Pierwsze wdrożenie systemu

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa na realizację pierwszego wdrożenia systemu e-qsm w firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.