Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie - ponad 50 instalacji systemu e-qsm4

Od początku funkcjonowania systemu e-qsm4, realizując prace z zakresu wdrożeń systemów ISO9001, Polityki Bezpieczeństwa, obiegu dokumentów oraz doskonalenia metod zarządzania, uruchomiliśmy w różnych wersjach i różnych konfiguracjach 50 instalacji naszego produktu. Aktualnie ponad 30% wdrożeń to działania prowadzone dla Spółdzielczej Grupy Bankowej. Ponad 50% naszych Klientów to organizacje oraz firmy produkcyjne i usługowe, a blisko 10% to realizacje dla branży medycznej oraz administracji.

Nowa edycja platformy "e-qsm4-DFC", na nowy rok

Powoli mijający już rok 2006 był rokiem wielu zmian w systemie, które jako kontynuacja pierwotnych założeń, doprowadziły do uzyskania efektu jakim było przejście od systemu przeznaczonego jedynie dla potrzeb nadzoru nad dokumentacją SZJ, do platformy, umożliwiającej uruchamianie obiegu dokumentu. Prace zrealizowane wspólnie z Klientami oraz elementy wdrożone w życie w ramach własnego projektu, pozwoliły na oddanie do użytkowania narzędzi, które umożliwiają samodzielne zarządzanie środowiskiem wewnętrznej informacji. Dbając o stały rozwój oferowanych produktów informatycznych, rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie znacznie szerszy niż dotychczas zakres funkcjonalny, co oznacza pojawienie się nowej edycji systemu. Premiera nowej funkcjonalności planowana jest na początek 2007 roku. Znacznemu rozwojowi poddane zostają moduły - DFC oraz Workflow, co gwarantuje jeszcze lepsze zarządzanie obiegiem dokumentów oraz danymi, a dotychczas stanowiący integralną część systemu moduł Wyposażenia, doczeka się swojego następcy, całkiem nowego elementu, który będzie funkcjonował jako rozszerzenie, co dodatkowo wpłynie na poprawę ergonomii całości. Tym samym zamknięty zostanie kolejny etap życia systemu e-qsm4, gdyż nowa edycja, to kolejny duży krok do przodu. Oczywiście wszelkie dotychczas rozpoczęte i prowadzone prace wdrożeniowe będą realizowane w normalnym trybie z zachowaniem nadzoru technicznego, gwarantującego poprawną pracę dotychczas uruchomionych wersji.

Platforma 'E-QSM4-DFC' - nie tylko Księga Jakości

W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku, zapowiadany wcześniej plugin, umożliwiający śledzenie obiegów poszczególnych dokumentów, a więc nadzorowanie poprzez zapisy postępów w procesie. Dzięki systematycznemu rozwojowi, platforma 'e-qsm4 - DFC' daje obecnie możliwości znacznie wykraczające poza obszar określany mianem Elektronicznej Księgi Jakości. Zastosowanie pluginu podglądu zapisów umożliwia stały dostęp i kontrolę nad przebiegiem działań, jednocześnie identyfikując wszystkie etapy realizacji. Z racji połączenia dwóch obszarów - wymogów normy w zakresie nadzoru nad dokumentacją oraz obiegu dokumentów, otrzymaliśmy dodatkową wartość dla oferowanego przez nas systemu. Obecnie samo wdrożenie pełnej platformy, które prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy, może stanowić jednocześnie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO9000 lub też jego doskonalenie.  Tym samym Klient zainteresowany wdrożeniem przez nas lub naszych Partnerów Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o platformę 'e-qsm4 - DFC', otrzymuje jednocześnie dwie usługi, które uzupełniając się dają całkiem inne, nowe korzyści niż te, które wynikają z wdrożeń SZJ prowadzonych tradycyjną metodą. Klienci, u których funkcjonuje już system, mogą natomiast otrzymać wraz z wdrożeniem platofmy, jako usługę dodaną pełny przegląd i weryfikację wdrożonych zasad funkcjonowania.

System przekazywania dokumentów, zintegrowany z dokumentacją SZJ

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy, dotyczące funkcjonowania systemu e-qsm4 wraz z zintegrowanym z nim modułem Kreatora Dynamicznych Formularzy - DFC. Obecnie system został poddany walidacji, czyli uruchomieniu w rzeczywistych warunkach, na serwerze Klienta. Zintegrowanie obu produktów, pozwoliło na uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną formularzy, stanowiących integralną część dokumentacji SZJ. Dzięki temu wszelkie działania w Organizacji są prowadzone w ścisłym powiązaniu z wdrożonymi zasadami. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modułu DFC, który umożliwia eksportowanie danych zgromadzonych w bazach, system daje dodatkowo możliwość generowania zestawień dla poszczególnych procesów, a to umożliwia ich lepszą kontrolę.

Obchodzimy trzecie urodziny - krótkie podsumowanie

W lutym br. system e-qsm obchodzi swoje trzecie urodziny. Prototyp powstał na wiosnę 2003 roku, a pierwsza komercyjna instalacja systemu e-qsm miała miejsce jesienią 2003 roku. Od tego czasu, w wyniku współpracy z Klientami oraz Partnerami, oferowane przez nas oprogramowanie doczekało się wielu nowych funkcji, a obecnie dostępna wersja nie stanowi już jedynie systemu przeznaczonego do nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wraz z rozwojem oprogramowania wzrastała liczba udostępnianych licencji, zarówno na wersje jednostanowiskowe, jak i na wersje sieciowe. W gronie naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa, które od podstaw prowadziły wdrożenie SZJ z wykorzystaniem Elektronicznej Księgi Jakości i każde z tych wdrożeń kończyło się sukcesem w postaci certyfikowanego systemu.