Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

ISO9001:2008 - recertyfikacja w Kreisel Technika Budowlana

W dniu dzisiejszym w firmie Kreisel Technika Budowlana zakończył się audit recertyfikujący - oczywiście wynikiem pozytywnym, czyli zapewnieniem Auditora w kwestii wnioskowania o przedłużenie na kolejne trzy lata certyfikatu, potwierdzającego funkcjonowanie system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami najnowszej wersji normy ISO9001.

Rozszerzamy ofertę - nadzór nad infrastrukturą IT

Polityka bezpieczeństwa to nie tylko procedury ale także, a może przede wszystkim narzędzia, pozwalające na urealnienie wielu działań, mających chronić informację przed np. utratą poufności. Dlatego też rozwijając współpracę z naszym Partnerem - firmą Seven, rozszerzyliśmy ofertę związaną z wdrożeniami Polityki Bezpieczeństwa m.in. o oprogramowanie nVision przeznaczone do nadzorowania zasobów IT, oferując je zarówno jako niezależny produkt, jak również jako integralna część wdrożenia PBI.

Nowy plugin - ustawienia

Dziś w wersji testowej ujrzał światło dzienne nowy plugin - ustawienia. Przeznaczeniem najnowszego rozszerzenia jest indywidualizacja ustawień użytkownika.  W pierwszej odsłonie moduł oferuje możliwość samodzielnego zarządzania hasłem dostępu, co jest efektem rozwoju funkcjonalności związanej z wymaganiami, wynikającymi z wdrożeń polityki bezpieczeństwa.

Podsumowanie - ponad 50 instalacji systemu e-qsm4

Od początku funkcjonowania systemu e-qsm4, realizując prace z zakresu wdrożeń systemów ISO9001, Polityki Bezpieczeństwa, obiegu dokumentów oraz doskonalenia metod zarządzania, uruchomiliśmy w różnych wersjach i różnych konfiguracjach 50 instalacji naszego produktu. Aktualnie ponad 30% wdrożeń to działania prowadzone dla Spółdzielczej Grupy Bankowej. Ponad 50% naszych Klientów to organizacje oraz firmy produkcyjne i usługowe, a blisko 10% to realizacje dla branży medycznej oraz administracji.

Nowa edycja platformy "e-qsm4-DFC", na nowy rok

Powoli mijający już rok 2006 był rokiem wielu zmian w systemie, które jako kontynuacja pierwotnych założeń, doprowadziły do uzyskania efektu jakim było przejście od systemu przeznaczonego jedynie dla potrzeb nadzoru nad dokumentacją SZJ, do platformy, umożliwiającej uruchamianie obiegu dokumentu. Prace zrealizowane wspólnie z Klientami oraz elementy wdrożone w życie w ramach własnego projektu, pozwoliły na oddanie do użytkowania narzędzi, które umożliwiają samodzielne zarządzanie środowiskiem wewnętrznej informacji. Dbając o stały rozwój oferowanych produktów informatycznych, rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie znacznie szerszy niż dotychczas zakres funkcjonalny, co oznacza pojawienie się nowej edycji systemu. Premiera nowej funkcjonalności planowana jest na początek 2007 roku. Znacznemu rozwojowi poddane zostają moduły - DFC oraz Workflow, co gwarantuje jeszcze lepsze zarządzanie obiegiem dokumentów oraz danymi, a dotychczas stanowiący integralną część systemu moduł Wyposażenia, doczeka się swojego następcy, całkiem nowego elementu, który będzie funkcjonował jako rozszerzenie, co dodatkowo wpłynie na poprawę ergonomii całości. Tym samym zamknięty zostanie kolejny etap życia systemu e-qsm4, gdyż nowa edycja, to kolejny duży krok do przodu. Oczywiście wszelkie dotychczas rozpoczęte i prowadzone prace wdrożeniowe będą realizowane w normalnym trybie z zachowaniem nadzoru technicznego, gwarantującego poprawną pracę dotychczas uruchomionych wersji.