Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

e-qsm4 z nową bazą danych

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy przejście na nową wersję bazy danych - Firebird w. 2.1. Wszyscy aktualnie obsługiwani Klienci oraz Klienci, którzy mają wykupiony serwis techniczny zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy otrzymają bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji, z którą związana jest nie tylko nowa wersja bazy danych ale także nowa funkcjonalność. W dziale Download zamieszczona została też nowa wersja demonstracyjna - "e-qsm4 - trial" Jest to praktycznie pełna, 60-dniowa wersja jednostanowiskowa, a dzięki temu, że wersja demo rozbudowywana jest sukcesywnie wraz z rozwojem systemu, możliwe jest lepsze zapoznanie się z funkcjami gdyż do bazy wprowadzane są kolejne dane (obiegi dokumentów, zapisy). Dodatkowo w celu zaprezentowania najnowszej funkcjonalności został wprowadzony moduł "Zadania", pozwalający na kontrolę terminowości wykonywanych działań (menu główne programu: Rozszerzenia/Zadania).

e-qsm4 z MS Word

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prace związane z integracją systemu e-qsm4 z edytorem MS Word. Aktualnie oprogramowanie weszło w fazę testów i wszystko wskazuje na to, że na dniach będzie gotowe do użytku. Zastosowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla naszego edytora, rozszerzającą możliwości pracy w zakresie form zastosowanych dokumentów, wymaga jednak od Użytkowników dysponowania oprogramowaniem firmy Microsoft. Nowy typ dokumentów w odróżnieniu od dotychczas stosowanej metody (forma załącznika), stanowi integralną część systemu, dzięki czemu możliwe jest pełniejsze niż do tej pory zarządzanie oraz wykorzystanie zasobów. Nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z naszego rozwiązania. Stosowany dotychczas edytor tekstów nadal będzie stanowił podstawowe narzędzie pracy z dokumentami.

Korespondencja seryjna - wsparcie dla kolejnego punktu normy

Komunikacja, to jeden z ważniejszych elementów systemu zarządzania. Bez niej nawet najlepiej ‘skrojony’ system może nie zadziałać. Ostatnio prowadzone prace, rozwijające funkcjonalność platformy zaowocowały premierą nowego serwera oraz związanego z nim pluginu nowego komunikatora. Przed Świętami został natomiast uruchomiony inny nowy produkt - moduł korespondencji seryjnej i jest to kolejny element platformy "e-qsm4 - DFC", którego zadaniem jest przejęcie proceduralnych funkcji i ich urzeczywistnienie w działaniu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom żadna informacja nie może 'opuścić' systemu bez wcześniejszego zatwierdzenia, a wszelkie działania (wydruk czy też wysyłka mailowa) są rejestrowane, co pozwala na pełny nadzór nad procesem komunikacji.  Adresowanie pism czy też ich rozesłanie droga elektroniczną odbywa się automatycznie w oparciu o dane zawarte w systemie e-qsm4 (np. dane zgromadzone w bazie kontrahentów, czy w liście pracowników), co gwarantuje nie tylko poprawność danych ale też lepsze ich wykorzystanie w całym systemie zarządzania.  Moduł ten może z powodzeniem być więc wykorzystany zarówno do realizacji funkcji korespondencji wewnętrznej (np. dla potrzeb dystrybucji komunikatów czy pism wewnątrz organizacji) lub podobnie jak moduł eksportu danych może wspomagać komunikację z kontrahentami.

Kolejny klient i kolejny sprawdzian

W dniach 26-27. marca 2008 został przeprowadzony i zakończony sukcesem audit certyfikujący u naszego Klienta - Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, która oferuje usługi w zakresie doradztwa, konsultacji dla MŚP, zarzadzanie Parkiem Przemysłowym, pośrednictwo pożyczkowe. Tradycyjnie już, wdrożenie zostało oparte na systemie e-qsm4, co umożliwiło szybkie opracowanie dokumentacji i sprawne przeprowadzenie wdrożenia, które oczywiście nie byłoby możliwe bez zaangażowania ze strony Pracowników Agencji. Jednostką certyfikującą był tym razem TUV Rheinland Sp. z o.o.

e-qsm4 - workflow i zarządzanie - kolejne wdrożenie

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace nad kolejnym wdrożeniem, łączącym pod jednym szyldem szereg działań związanych z SZJ, systemem obiegu dokumentów i systemem finansowo-księgowym w ramach jednego systemu zarządzania, w którym podstawą jest oczywiście - System Zarządzania Jakością wg ISO9001:2000. Realizacja wdrożenia zintegrowanego pod kątem informatycznym jest możliwa dzięki specyfice oferowanego przez nas oprogramowania, które o ile nie jako jedyne, to z pewnością jako jedno z nielicznych łączy w pełni zagadnienia SZJ z rzeczywistym zarządzaniem poprzez system obiegu dokumentów (formularzy) - workflow, któremu towarzyszy funkcjonalność, umożliwiająca nadzorowanie poszczególnych procesów objętych systemem. Integracja platformy "e-qsm4- DFC" z innym oprogramowaniem daje możliwość uruchomienia systemu, który nie tylko działa i pozwala nadzorować SZJ zgodnie z przyjętymi w dokumentacji zasadami ale rzeczywiście spełnia swoją rolę, umożliwiając prowadzenie działań (zapisów) od wejścia zamówienia od Klienta, aż po rozliczenie faktur w systemie FK, przy jednoczesnym nadzorze postępów działań prowadzonych w ramach procesów.