Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Nowa formuła komunikacji

Nieodzownym elementem, który leży u podstawa naszej działalności są sugestie, dotyczące oprogramowania, jakie trafiają do nas od Klientów, a które skrupulatnie gromadzimy, tworząc swoistą bazę potrzeb. Wiedza ta pozwala nam na rowój produktu w najbardziej oczekiwanym kierunku. Dlatego też już niedługo udostępniona zostanie nowa wersja systemu komunikacji, która zastąpi dotychczas stosowany Komunikator. W skład nowej funkcjonalności wchodzą - funkcje serwera, który poprzez komunikaty mailowe przejmuje część zadań dawnego Komunikatora oraz plugin Komunikator, którego rolą będzie kierowanie Użytkownika do właściwych miejsc w systemie. Obecnie najnowsze elementy przechodzą fazę testów i już niedługo zostaną one udostępnione w ramach obowiązującej wersji. Zgodnie z regułami nadzoru technicznego, Klienci, u których prowadzone są prace wdrożeniowe otrzymają bez dodatkowych opłat nowe oprogramowanie, natomiast Klienci objęci nadzorem technicznym, posiadający aktualną jeszcze wersję Komunikatora będą mogli zadecydować o wymianie elementów oprogramowania, oczywiście także nieodpłatnie. Nowa funkcjonalność oprócz szerzej postrzeganej komunikacji pozwala także na lepsze dopasowanie kosztów zakupu oprogramowania, gdyż wszędzie tam gdzie zewnętrzna komunikacja mailowa okaże się wystarczająca, zakup pluginu nie będzie wymagany, co dodatkowo wpłynie na obniżenie kosztów wdrożenia. Pozwoli także na utrzymanie niskich kosztów realizacji zwłaszcza w organizacjach małych i średnich z jednoczesnym zachowaniem podstawowej funkcjonalności w zakresie komunikacji w systemie.

Plugin "export" opuścił pracownię

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy prace nad najnowszym modułem - "Eksport danych".  To już 4. z ogólnodostępnych rozszerzeń, wspierających funkcjonalność platformy "e-qsm4 - DFC".  Po pomyślnym zakończeniu testów, rozszerzenie od razu znalazło swoje zastosowanie w rzeczywistych warunkach i z dniem dzisiejszym zostało przekazane Klientowi do użytkowania.

V Krajowa Konferencja - SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE

W dniach 25-27.09.2007r. w Ośrodku Turystyczno-Sportowym "Zagroń" w Szczyrku, odbyła się piąta już edycja konferencji, poświęconej tematyce zarządzania w energetyce, której organizatorami byli - PKE S.A. Elektrownia "Łaziska", obchodząca w tym roku swoje 90-lecie istnienia oraz "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. Celem tegorocznego spotkania było uzyskanie informacji, poznania nowych rozwiązań, a przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów na tematy związane z systemami zarządzania tworzonymi i funkcjonującymi w energetyce i jej otoczeniu, a także nawiązania i utrzymania kontaktów oraz integracji pełnomocników i specjalistów związanych z systemami zarządzania w branży energetycznej. W ramach wykładów zostały zaprezentowane m.in.: Praktyczne, trochę krytyczne spojrzenie na funkcjonowanie systemów Wymagania norm wobec dostawców i podwykonawców Zarządzanie ryzykiem - teoria i praktyka, a także wspomagające, to narzędzia informatyczne Wykorzystanie systemów zarządzania w dużych inwestycjach w energetyce Doświadczenia elektrowni z wdrażania systemu EMAS, a także ze startu w Nagrodach Jakości Koszty jakości, środowiskowe i BHP - prezentacja zarówno podejścia naukowców, jak i praktyków Oryginalne podejście do auditów systemu BHP Powiązania miedzy systemem zarządzania środowiskowego a systemem handlu emisjami. My ze swej strony dziękujemy Organizatorom zarówno za zaproszenie do uczestnictwa jak i do grona prelegentów, dzięki czemu mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie wdrażania i nadzorowania SZJ. Życząc Organizatorom kolejnych tak udanych edycji, zachęcamy wszystkich, nie tylko z branży energetycznej do uczestnictwa w kolejnej edycji już za rok.

Kolejna, wysoka ocena dla e-qsm4

W dniu wczorajszym u naszego Klienta, w firmie "P.U.G. OL-GAZ" odbył się audit nadzoru systemu zarządzania jakością, zakończony wynikiem pozytywnym. W ramach doskonalenia i rozwoju SZJ, w tym roku wdrożony został system e-qsm4 wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów i nadzorem nad procesami.  W raporcie z auditu możemy znaleźć zapis: "W przedsiębiorstwie wdrożono aplikację do elektronicznego zarządzania systemem (e-qsm4), co w sposób znaczący wpłynęło na rozwój metodologii zarządzania i skuteczność wykonywanych działań.",  który nie tylko stanowi ocenę wdrożonego u Klienta SZJ ale także jest oceną naszego produktu i wykonanej przez nas pracy. Jednostką prowadzącą audit był Moody International Polska Sp. z o.o., natomiast firmą, która dwa lata temu wdrożyła system, a z którą mieliśmy przyjemność wspólnie pracować przy jego doskonaleniu jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Audit bez niezgodności

W dniu dzisiejszym w firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. zakończył się pozytywnym wynikiem kolejny audit Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO9001:2000. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Gratulując firmie Kreisel, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu. Dla nas istotnym zapisem w raporcie jest zdanie: "Dokumentacja systemowa jest nadzorowana przez dobrze zdefiniowany i wdrożony autorski komputerowy system obiegu dokumentacji". Jednostką prowadzącą audit był ISOQAR CEE Sp. z o.o., natomiast firmą wdrażającą, z którą mamy przyjemność wspólnie nadzorować wdrożony systemy jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.