Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja funkcji zarządzania pluginami dla Windows Vista

Weszła w życie wersja programu, która w pełni pozwala na zarządzanie pluginami pod Windows Vista, z zachowaniem funkcji autoupdatu. Sam system został już dawno przetestowany i sprawdził się w działaniu pod nowym systemem operacyjnym ale co ważne, utrzymana została ciągłość działania pod dotychczasowymi wersjami Windowsa. Z uwagi na póki co, jeszcze jednostkowe użytkowanie Windows Vista, kolejne elementy systemu, będą sukcesywnie testowane i zależnie od potrzeb dopasowywane do nowych warunków funkcjonowania.

System e-qsm - 5 lat na rynku

Na przełomie miesięcy - kwietnia i maja minęło 5 lat od momentu, gdy po raz pierwszy system "e-qsm - Elektroniczna Księga Jakości" został pokazany na forum publicznym. Prezentowany wówczas prototyp platformy, stanowiący podwaliny pod obecnie oferowany system, został poddany pierwszej ocenie. Dzięki pozytywnej opinii Konsultantów i Auditorów w sierpniu 2003 pojawiła się pierwsza gotowa do pracy jednostanowiskowa wersja systemu, a we wrześniu 2003 rozpoczęło się pierwsze wdrożenie wersji sieciowej.

DFC - funkcjonalność wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Zagadnienie związane z nadzorem nad informacją wrażliwą, stanowią jeden z ważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa. Dlatego też funkcjonalność obiegu dokumentów została rozszerzona o możliwość definiowania poziomu wrażliwości dla danych wykorzystywanych w ramach określonych procesów, funkcjonujących z elektronicznym obiegiem formularzy. Najnowsze elementy projektowania obiegów, pozwalają na definiowanie poziomów ochrony informacji, dzięki czemu w znacznym stopniu zautomatyzowany został sposób nadzoru nad informacją klasyfikowaną - od procesów otwartych, z informacją ogólnie dostępną; po procesy zamknięte, z informacją udostępnianą jedynie ściśle określonym osobom, sprawującym nadzór nad związanymi z procesem danymi.  Dzięki temu możemy obecnie za pomocą jednego narzędzia, jakim jest moduł DFC jednocześnie definiować przebieg procesu, zakres danych wejściowych oraz wyjściowych tak dla procesu, jak i dla poszczególnych etapów, osoby odpowiedzialne i jednocześnie możemy definiować dla procesu poziom jego wrażliwości.  Projektując obieg możemy więc przede wszystkim skupić się na projektowaniu reguł zarządzania, przy jednoczesnym spełnieniu określonych normami wymagań, bez wykonywania wielu żmudnych czynności, jakie towarzyszą tradycyjnemu podejściu do zagadnień zarządzań, zarówno z punktu widzenia jakości, jak i bezpieczeństwa informacji.

Nowe miejsca na mapie Klientów

W związku z przekazaniem do użytkowania, kolejnych serwerów, na naszej mapce pojawiły się kolejne trzy loga systemu. System e-qsm4 został uruchomiony w jednym z Urzędów Wojewódzkich oraz w dwóch Przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjno-usługowym.

Pełna funkcjonalność pod Vista

W ubiegłym tygodniu ostatecznie zakończyliśmy prace nad dostosowaniem aplikacji do szczególnych wymagań systemu Windows Vista. Możliwe jest pełne uruchomienie funkcji automatycznej aktualizacji (funkcja dotychczas działająca jedynie dla elementów rozszerzeń). Przebudowany został także serwer plików tak, aby możliwe było uruchomienie go na komputerach wyposażonych w najnowszy produkt firmy z Redmond. Nowe wersje aktualnie przechodzą fazę testów i niedługo zostaną, oczywiście nieodpłatnie udostępnione Klientom objętym serwisem technicznym - gwarancyjnym lub pogwarancyjnym.