AKTUALNOŚCI

e-qsm4 - nowe moduły - Magazyn

W tym tygodniu rusza najnowszy moduł, stanowiący rozszerzenie funkcjonalności systemu "e-qsm4 - DFC". Najnowszy plugin, to moduł zarządzania magazynem, łączący w sobie funkcje dotychczasowego modułu "Wyposażenie" oraz standardowego magazynu. Moduł ten stanowi rozszerzenie funkcjonalności podstawowej, zatem może być zamawiany, zależnie od potrzeb Klienta.

Kolejny audit zakończony powodzeniem

W dniu wczorajszym nasz Klient - "Konsorcjum GEO-SAT" pomyślnie przeszedł audit nadzoru, uzyskując tym samym przedłużenie ważności certyfikatu na kolejny rok. Dzięki oparciu części dokumentacyjnej na "e-qsm4 - Elektroniczna Księga Jakości" cały proces auditu przebiegł bardzo sprawnie. Członkom Konsorcjum gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w procesie doskonalenia systemu.

DFC nowa wersja kreatora formularzy elektronicznych

Podobnie jak system e-qsm4, tak i pozostałe związane z nim moduły, cały czas podlegają rozwojowi, wynikającemu z potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, tak obecnych, jak i potencjalnych. Dotychczas moduł DFC, biorący udział w obiegu dokumentów, jako element wykorzystywany do budowy formularzy elektronicznych, pozwalał na wykorzystanie jedynie danych zawartych w jednym, określonym procesie. Obecnie testom poddawana jest wersja, która umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie powiązań z zewnętrznymi bazami, co pozwala na lepszą integrację danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i jednocześnie rozszerza zakres wykorzystania samego narzędzia do budowy i nadzorowania obiegu dokumentów.