Wesołych Świąt

OFERTA

IOD DO WYNAJĘCIA

Ochrona Danych Osobowych, to wraz z obszarem PBI jeden z głównych kierunków naszych działań. W ramach współpracy oferujemy nie tylko doradztwo w tym zakresie ale także wspólne sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO. W ramach pełnej obsługi oferujemy m.in.:  Pełnienie obowiązków IOD Pomoc w opracowaniu i nadzorowaniu dokumentnacji ODO Szkolenia dla pracowników Narzędzia informatyczne pozwalające na stały w pełni zarządzalny nadzór nad kształtem dokumentacji wraz z automatycznie prowadzonym archiwum. Do tych narzędzi należą:  system e-qsm5 do nadzoru dokumentów wyposażony w e-rejestry w tym Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Upoważnień itd. Głównym 'centrum dowodzenia' jest Mapa Procesów pozwalająca w prosty sposób opisać wszelkie czynności, dodatkowe moduły takie jak: Rejestr czynności, Ocena ryzyka, które pozwalają na bieżąco prezentować dane zgromadzone w Mapie procesów i e-rejestrach.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzanie przedsiębiorstwem, wdrażanie systemów informatycznych - zarządzanie poprzez IT, system zarządzania jakością ISO9001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO27001, zasady mapowania i analiza procesów ochrona Danych Osobowych

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO9001 oraz BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO27001

Żródłem wiedzy, wykorzystywanej przy budowie systemu e-qsm - DFC są wdrożenia systemów zarządzania. Swoje doświadczenie w tym zakresie wykorzystujemy zarówno do projektowania i rozwoju oferowanego rozwiązania informatycznego, jak również w ramach wdrażania, doskonalenia i nadzorowania systemów zarządzania u naszych Klientów. Naszym Klientom oferujemy nie tylko fachową pomoc na etapie wdrożenia - opracowywana przez nas dokumentacja, może być dostarczona wraz z systemem e-qsm5, co w znacznej mierze ułatwia Pełnomocnikowi prowadzenie dalszego nadzoru nad dokumentacją i zapisami jakości. W skład zespołu, który współpracuje z Klientami wchodzą konsultanci, posiadający nie tylko wiedzę ale przede wszystkim praktykę.

DOSKONALENIE

W ramach doskonalenia systemów oferujemy Państwu usługi, mające na celu: weryfikację istniejącego systemu, przegląd procesów, szkolenia oraz przegląd dokumentacji. Cały proces jest realizowany w oparciu o wdrożenie systemu e-qsm5, co znacząco wpływa na koszty (jednoczesne wdrożenie systemu informatycznego i przegląd systemu zarządzania). Umożliwia to także lepszą integrację SZJ z wieloma elementami organizacji (np. innymi systemami). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż takie połączenie działań daje dodatkowo uproszczenie wielu procesów, a wdrożenie obiegu dokumentów nawet w niewielkim zakresie upraszcza także strukturę dokumentacji. Sam proces doskonalenia może także stanowić wartość dodaną m.in. do realizacji wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji ISO27001.

WDROŻENIA ZINTEGROWANE

Dzięki już dziesięcioletniemu doświadczeniu w realizacji projektów oraz dzięki współpracy z Partnerami oferujemy wdrożenia zintegrowane, obejmujące zarówno: W ramach projektów informatycznych: system nadzoru dokumentacji zgodnie z wymaganiami norm ISO, system obiegu dokumentów (workflow) oraz systemy finansowo-księgowe oraz kadrowe (zewnętrzne oprogramowanie dostarczane przez Partnerów - dobierane zależenie od potrzeb Klienta) system nadzoru siedzi informatycznej - nVision W ramach projektów doradczych oferujemy wdrożenia w połączeniu przede wszystkim systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz środowiskiem, jak również HACCP.