Wesołych Świąt
IOD DO WYNAJĘCIA

Ochrona Danych Osobowych, to wraz z obszarem PBI jeden z głównych kierunków naszych działań. W ramach współpracy oferujemy nie tylko doradztwo w tym zakresie ale także wspólne sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO. W ramach pełnej obsługi oferujemy m.in.: 

  1. Pełnienie obowiązków IOD
  2. Pomoc w opracowaniu i nadzorowaniu dokumentnacji ODO
  3. Szkolenia dla pracowników
  4. Narzędzia informatyczne pozwalające na stały w pełni zarządzalny nadzór nad kształtem dokumentacji wraz z automatycznie prowadzonym archiwum. Do tych narzędzi należą: 
   • system e-qsm5 do nadzoru dokumentów wyposażony w e-rejestry w tym Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Upoważnień itd.
   • Głównym 'centrum dowodzenia' jest Mapa Procesów pozwalająca w prosty sposób opisać wszelkie czynności,
   • dodatkowe moduły takie jak: Rejestr czynności, Ocena ryzyka, które pozwalają na bieżąco prezentować dane zgromadzone w Mapie procesów i e-rejestrach.