O NAS

Początki działalności to przełom 1999 i 2000 roku. Uczestnicząc we wdrożeniach z zakresu IT, obecnie świadczący usługi zespół zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie, zarówno w zakresie informatycznym, jak i merytorycznym. Początkowy profil firmy obejmował zarządzanie przedsiębiorstwami oraz projektami informatycznymi, a od 2002 zakres prowadzonych działań został poszerzony o produkcję i dostarczanie oprogramowania w zakresie systemów zarządzania i przepływu danych.

Od podstaw współtworzyliśmy branżowe serwisy internetowe, systemy wewnętrznej dystrybucji informacji, dedykowane narzędzia wspomagania zarządzania, a także platformy analityczne i giełdowe.

 

Równolegle z projektami informatycznymi prowadzimy wdrożenia systemów zarządzania.

 

Na stałe współpracujemy m.in. z MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., z którą to od początku naszego istnienia udało się nam zrealizować kilka wspólnych projektów, a z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy jednym z pierwszych w kraju wdrożeń Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO9001:2000.

Oferowane produkty informatyczne w obecnym kształcie przeznaczone są głównie jako elementy wspomagający zarządzanie i w przypadku organizacji posiadających certyfikowany System Zarządzania Jakością, dają możliwość przeprowadzenia analiz i rzeczywistego doskonalenia funkcjonującego SZJ, natomiast w przypadku organizacji nie posiadających wdrożonego System Zarządzania Jakością, wdrożenie platformy e-qsm4 wraz z modułem DFC, odpowiedzialnym za worklfow, przy niewielkim uzupełnieniu w zakresie wymaganym przez normę, uzyskujemy możliwość niemalże natychmiastowego poddania się procesowi certyfikacji.

Najnowsza wersja systemu pozwala nie tylko na uruchomienie przepływu dokumentów zgodnie z mapą procesów, lecz dodatkowo aplikacja sama dokonuje wstępnej kontroli procesów pod katem istniejących w systemie stanowisk i dokumentów, informując Użytkownika o braku wymaganych elementów. W ramach obiegu dokumentów możliwe jest prowadzenie nadzoru realizacji poszczególnych etapów.

 

Już na pierwszej prezentacji, która odbyła się wiosną 2003 roku z udziałem Auditorów i Konsultantów, oferowany system, uzyskał wysoką ocenę zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i ekonomicznym.

Przy tworzeniu narzędzi informatycznych, wspomagających zarządzanie, wykorzystywane jest nie tylko doświadczenie informatyczne, lecz przede wszystkim merytoryczne, wynikające z realizacji wdrożeń i zarządzania systemami jakości według norm z serii ISO.

 

Rozwój oprogramowania opierty jest na współpracy z Partnerami i Klientami, co zapewnia właściwy jego kierunek. Każdy z Użytkowników ma swój wkład w obecny zakres funkcjonalny aplikacji, co stanowi gwarancje spełnienia rosnących wymagań nowych Klientów.