Wesołych Świąt
Platforma e-qsm5 - Intranet dla każdego

System e-qsm5 bierze swój początek w aplikacji „e-qsm – Elektroniczna Księga Jakości” i od 10 lat z powodzeniem spełnia swoją rolę jako wewnętrzny system zarządzania dokumentacją i jej obiegiem.

 

Przez cały okres istnienia doczekał się on wielu zmian – piąta edycja systemu to całkiem inna technologia, lepsza ergonomia pracy, uwzględniająca wiele uwag zgłaszanych przez Użytkowników.

 

Niezmienne natomiast są założenia towarzyszące budowie systemu od samego początku. Biorą one swoje źródło w międzynarodowych normach z rodziny ISO, czyli z Systemów Zarządzania. Dlatego też na każdym etapie życia oferowany przez nas system wspierał zarówno wdrożenia, jak i funkcjonowanie Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem, Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Żywności, czy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Połączone systemy e-qsm5 i DFC5.0 dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowią podstawę dla całego szeregu działań związanych z komunikacją wewnętrzną oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji o charakterze zarówno statycznym jak i dynamicznym, w ramach wewnętrznej sieci informacyjnej czyli Intranetu.

 

System e-qsm5 to przede wszystkim narzędzie do zarządzania wewnętrzna dokumentacją, w skład której wchodzą Regulaminy, Procedury, Instrukcje itp. To doskonałe miejsce do udostępniania wzorców umów, szablonów ofert oraz wielu innych niezbędnych w codziennej pracy dokumentów.

 

Informacje statyczne, jako elementy o trwałym charakterze, udostępniane są pracownikom jako informacja lub wzorzec dalszego postępowania.

 

W tej części można wyróznić: Strukturę Firmy, Strukturę Dokumentów oraz same dokumenty. Wszystko to, powiązane jest ze sobą w taki sposób aby umożliwić jak najprostsze przeszukiwanie zasobów, dając możliwie najszybszy dostęp do informacji.

 

Najważniejszymi cechami nowej wersji systemu są niewiątpliwie:

- dostęp przez przeglądrakę

- Integrajca z MS Office (możliwość bezpośredniego umieszczania dokumentów Worda oraz Excela w systemie)

 

Więcej na temat systemów: