Wesołych Świąt
Mapa Procesów jako pomoc w obszarze ODO

Aby móc skutecznie orientować się w obszarze ODO, warto zastanowić się nad wsparciem tak AD, jak i IOD w postaci narzędzi, które w prosty sposób usprawnią działania.

Dlatego też jako firma zajmująca się zaróno doradztwem w tym zakresie, jak i produkcją oprogramowania przygotowaliśmy odpowiedni zestaw narzędzi, stanowiących uzupełnienie systemu e-qsm5, w których skład wchodzą:

  • Mapa procesów z możliwością zaprezentowania schematów blokowych, uzupełnianych o niezbędne do dalszego wykorzystania właściwości
  • Rejestr czynności, który w sposób w pełni automatycznych, korzystając z danych zawartych w Mapie procesów odtworzy nam pełną informcję o tym, gdzie przez kogo i jakie dane są przetwarzane
  • Ocena Ryzyka, czyli moduł, który także w sposób automatyczny, na podstawie danych zawartych w procesach wskaże nam rozkład przypisanego ryzyka w poszczególnych czynnościach.