Wesołych Świąt

PRODUKTY

Mapa Procesów jako pomoc w obszarze ODO

Aby móc skutecznie orientować się w obszarze ODO, warto zastanowić się nad wsparciem tak AD, jak i IOD w postaci narzędzi, które w prosty sposób usprawnią działania. Dlatego też jako firma zajmująca się zaróno doradztwem w tym zakresie, jak i produkcją oprogramowania przygotowaliśmy odpowiedni zestaw narzędzi, stanowiących uzupełnienie systemu e-qsm5, w których skład wchodzą: Mapa procesów z możliwością zaprezentowania schematów blokowych, uzupełnianych o niezbędne do dalszego wykorzystania właściwości Rejestr czynności, który w sposób w pełni automatycznych, korzystając z danych zawartych w Mapie procesów odtworzy nam pełną informcję o tym, gdzie przez kogo i jakie dane są przetwarzane Ocena Ryzyka, czyli moduł, który także w sposób automatyczny, na podstawie danych zawartych w procesach wskaże nam rozkład przypisanego ryzyka w poszczególnych czynnościach.

System DFC5.0 - Workflow prostszy niż myślisz

Budowanie e-formularzy z użyciem typowych narzędzi programistycznych bywa kosztowne, czasochłonne i wymaga dużej wiedzy, dlatego stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu każdy może samodzielnie zbudować własne obiegi dokumentów i uruchomić je w sieci.   System DFC 5.0 to narzędzie dostępne online, które pozwala na projektowanie i budowanie obiegów dokumentów w oparciu o kilka naprawdę prostych zasad.   System DFC samodzielnie buduje tabele w bazie danych, indywidualnie dla każdego opracowanego e-formularza. Gdy zmienisz swój lub pobrany e-formularz, system samodzielnie wprowadzi odpowiednie zmiany w strukturach tabel. Dzięki przechowywaniu informacji w bazie danych masz do nich stały i szybki dostęp (zapisy archiwalne) Możesz swobodnie wykorzystywać już raz wprowadzone dane w innych obiegach, co umożliwiają elementy edytora DFC.   System DFC samodzielnie buduje tabele w bazie danych, indywidualnie dla każdego opracowanego e-formularza. Gdy zmienisz swój lub pobrany e-formularz, system samodzielnie wprowadzi odpowiednie zmiany w strukturach tabel.   Dzięki przechowywaniu informacji w bazie danych masz do nich stały i szybki dostęp (zapisy archiwalne)Możesz swobodnie wykorzystywać już raz wprowadzone dane w innych obiegach, co umożliwiają elementy edytora DFC.       Więcej na temat systemów:   e-qsm5  DFC5.0  

Platforma e-qsm5 - Intranet dla każdego

System e-qsm5 bierze swój początek w aplikacji „e-qsm – Elektroniczna Księga Jakości” i od 10 lat z powodzeniem spełnia swoją rolę jako wewnętrzny system zarządzania dokumentacją i jej obiegiem.   Przez cały okres istnienia doczekał się on wielu zmian – piąta edycja systemu to całkiem inna technologia, lepsza ergonomia pracy, uwzględniająca wiele uwag zgłaszanych przez Użytkowników.   Niezmienne natomiast są założenia towarzyszące budowie systemu od samego początku. Biorą one swoje źródło w międzynarodowych normach z rodziny ISO, czyli z Systemów Zarządzania. Dlatego też na każdym etapie życia oferowany przez nas system wspierał zarówno wdrożenia, jak i funkcjonowanie Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskiem, Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Żywności, czy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.   Połączone systemy e-qsm5 i DFC5.0 dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowią podstawę dla całego szeregu działań związanych z komunikacją wewnętrzną oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji o charakterze zarówno statycznym jak i dynamicznym, w ramach wewnętrznej sieci informacyjnej czyli Intranetu.   System e-qsm5 to przede wszystkim narzędzie do zarządzania wewnętrzna dokumentacją, w skład której wchodzą Regulaminy, Procedury, Instrukcje itp. To doskonałe miejsce do udostępniania wzorców umów, szablonów ofert oraz wielu innych niezbędnych w codziennej pracy dokumentów.   Informacje statyczne, jako elementy o trwałym charakterze, udostępniane są pracownikom jako informacja lub wzorzec dalszego postępowania.   W tej części można wyróznić: Strukturę Firmy, Strukturę Dokumentów oraz same dokumenty. Wszystko to, powiązane jest ze sobą w taki sposób aby umożliwić jak najprostsze przeszukiwanie zasobów, dając możliwie najszybszy dostęp do informacji.   Najważniejszymi cechami nowej wersji systemu są niewiątpliwie: - dostęp przez przeglądrakę - Integrajca z MS Office (możliwość bezpośredniego umieszczania dokumentów Worda oraz Excela w systemie)   Więcej na temat systemów:   e-qsm5  DFC5.0